Dasar Pensyarikatan Malaysia


KONSEP PENSYARIKATAN

Definisinya:syarikat yang diusahakan oleh sektor awam dan sektor swasta


RASIONAL
  • Terdapat beberapa perkara dan persoalan pokok yang bersaingan @ bertentangan antara sektor awam dengan sektor swasta sprt:matlamat organisasi

  • Sektor awam & sektor berkerjasama dalam semua bidang utk mencapai & meningkatkan pembagunan serta imej negara ke tahap lbh baik

  • Sektor Swasta pendorong kepada aktiviti perdagangan & ekonomi manakala Sektor awam menyediakan dasar utama,menentu arah ,& menyediakan perkhidmatan.


OBJEKTIF
  1. Mewujudkan kerjasama berkesan sektor awam &swasta menjayakan pembagunan negara
  2. Membolehkan sektor awam & sektor swasta menghapuskan sikap permusuhan
  3. Menggalakkan perkongsian maklumat &saling memahami polisi
  4. Menggalakkan penggunaan teknologi baru dalam pengurusan
  5. Mempelajari kecekapan pengurusan sektor koporat.

StRaTeGi

*INTAN mengadakn forum,seminar & perbincangan dlm usaha mendapatkan pandangan & pertukaran  maklumat peringkat persekutuan & negeri

*Panel perundingan ditubuhkan di s`mua kementerian,jabatan,bdn berkanun,& pjbt daerah mengadakan perundingan.
http://bit.ly/pengetahuanam
(  Sumber Rujukan PA Anda  )


Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog ini di dalam Network Pra Universiti 
( Peringkat Percubaan )