Dasar Telekomunikasi NegaraObjektif

 • Interaksi antara kaum merealisasiu wawasan 2020
 • Penyertaan perkhidmatan telekomunikasi moden
 • Prasaran Telekomunikasi & perkhidmatan
 • Pertumbuhan sektor sokongan
 • Menggalakkan R & D
 • Malaysia sebagai Pusat Telekomunikasi Antarabangsa

Strategi

 • Perkhidmatan yang sistematik
 • Pembangunan telekomunikasi strategik
 • R & D dalam telekomunikasi
 • Sumber manusia yang dinamik & inovatif
 • Kemudahan kawasan luar bandar
 • Memperbaiki hubungan telekomunikasi antarabangsa

http://bit.ly/pengetahuanam
(  Sumber Rujukan PA Anda  )


Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog ini di dalam Network Pra Universiti 
( Peringkat Percubaan )